HISTORIEK

SINDS 1833

Onze stokerij vindt zijn ontstaan in 1833 onder de naam "De Korhaan". Dit bedrijf werd in 1937 overgenomen door de gebroeders Scheelen. Na die periode werd de stokerij omgedoopt tot "Gebroeders Scheelen". Door een brand omwille van oorlogsomstandigheden in 1944, is het bedrijf in de vlammen opgegaan. In 1945 werd een nieuw bedrijf opgericht (het huidige) onder de naam PVBA “Likeurstokerij Leukenheide”, vanaf 1990 kortweg “Leukenheide”. Sinds kort heten wij weer “De Korhaan”. Er werd altijd – en er wordt vandaag nog steeds – geproduceerd op ambachtelijke wijze.

Voor het samenstellen van deze pagina hebben wij gebruik gemaakt van informatie en afbeeldingen ontleend aan de web site van Bijvoet & Byvoet Familie vzw (www.bijvoet.org), deels mede afkomstig uit het boek Hechtel toen / door Alfons Janssens - Nieuwkerken-Waas: Het Streekboek, 1987, evenals van informatie verkregen uit gesprekken met dhr. J. Scheelen en diverse andere personen en van de Heemkundige Kring Hechtel-Eksel, waarvoor onze uitdrukkelijke dank aan alle hiervoor genoemde partijen.

Gebouwencomplex van de Weduwe Henri Bijvoet en Zonen: "Magazijn van Koffij, Specerijen, Stoomfabriek van Tabak Carotten en Rolle Snuif"

Elexir De Spikelspade

1833: Antoon Bijvoet (1814-1868) uit Woensel (Eindhoven), richt de stokerij “De Korhaan” op in Hechtel, met als doel het distilleren van brandewijn, jenevers en likeuren. Die worden verkocht via de eigen groothandel in koloniale waren. Producten in die tijd ontwikkeld, worden onder meer bekend onder de namen Jenever De Korhaan, Hechtelse Brandewijn, Vieux Hasselt en het Elixir de Spikelspade.

1833-1870: de likeuren “Ziede my gère”, “Hoe Langer Hoe Liever”, “’t Kan my nie Schelen”, “Juffrouw in ’t Groen”, “Kwart van de Vijven” en andere worden in deze periode geïntroduceerd.

1868: Jacques Bijvoet (1846-1910), de zoon van Antoon, zet de groothandel verder en breidt deze met zijn broer Henri (1849-1888) uit met een tabakskerverij en een koffiebranderij.

1900: De firma Bijvoet wordt gesplitst: Jacques behoudt de handel in koloniale waren aan het kruispunt; de weduwe Henri Bijvoet en zonen gaan verder met de tabakskerverij en de likeurstokerij aan de Lommelsebaan.

1919: de “Wet Vandervelde” (genoemd naar minister van justitie Emile Vandervelde), legt de verkoop van alcoholhoudende producten aan banden, met directe impact op de activiteiten van de stokerij. De familie Bijvoet verlegt de focus naar tabakskerverij. De jongste zoon van Henri, eveneens Henri genaamd, is tot 1928 nog stoker in likeurstokerij De Korhaan van de likeuren "Elixir de Spikelspade" en "Byvoets Ouden Klaren" 

1928: de drie gebroeders Scheelen richten op hun herenboerderij “Leukenhof” te Leukeneinde (Reppel, België) een landbouwstokerij op. Dit bedrijf is reeds na enkele jaren aan uitbreiding toe.

Ca. 1930: economische depressie en devaluatie Belgische munt. Het handelshuis van de familie Bijvoet, dat betalingsverplichtingen heeft in buitenlandse valuta, geraakt in moeilijkheden en gaat omstreeks 1935 failliet.

1937: de gebroeders Scheelen komt ter ore dat de stokerij “De Korhaan” te koop staat. Leo, Theodoor en Jozef Scheelen verhuizen naar Hechtel en zetten de stokerij, die de naam “Gebroeders Scheelen” krijgt, alsook de tabakskerverij verder.

1939: Het Belgisch leger eist een deel van de gebouwen op en confisqueert de Minerva bestelauto’s. Leo, Theodoor en een deel van het personeel worden gemobiliseerd en naar West-Vlaanderen gezonden. Jozef blijft alleen achter om voor de zaak zorg te dragen.

1940: de Duitse bezetters plunderen de stokerij en nemen er hun intrek.

1944: Leopoldsburg wordt gebombardeerd. De Duitsers brengen een deel van hun munitie over van Leopoldsburg naar de kelders van de stokerij te Hechtel.

1944: de bevrijding wordt zwaar bevochten met de “Slag om Hechtel” die 6 dagen en 6 nachten voortwoedt, onder meer gevoed door het Duitse munitiedepot in de kelders van de stokerij. De stokerij gaat geheel in vlammen op.

1945: de gebroeders Scheelen worden herenigd te Hechtel. De stokerij wordt heropgebouwd en ondergebracht in de vennootschap Leukenheide PVBA. Die heeft als maatschappelijk doel ‘den handel in en het fabrikeeren van likeuren en geestrijke dranken, alsmede wijnen, aperitieven, tabak en confiserieën en van alle daaraan verbonden artikelen, evenals alle industrieele, commercieele en financieele handelingen, zoo roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met het maatschappelijk doel of van hare uitbreiding’. De tabakskerverij wordt niet opnieuw opgestart.

 

1948: een “Entrepot Fictive” wordt opgericht ten behoeve van de aankoop en verwerking van wijnen.

1956: Leo Scheelen overlijdt. Jaak, de zoon van Jozef, is net afgestudeerd en komt in de zaak.

1961: Overname van het Belgische filiaal in Antwerpen van de Nederlandse stokerij Daniël Vissers & Zonen.

1964: een mislukt experiment van Jaak staat toe de bewerking van graan en verwerking tot extractie van mout ter bereiding van moutwijn te verbeteren.

1966: Jozef Scheelen overlijdt, waarna in 1968 de onderneming volledig wordt overgenomen door zijn zoon Jaak.

1965-1970: door veranderingen in wetgeving in Frankrijk wordt de onderneming gedwongen het afvullen van wijnen af te bouwen.

1992: erkend depothouder, oprichting van belastingentrepot der accijnzen.

2007: lancering Dennenknopje: eerste FSC-gecertificeerd streekproduct van Vlaanderen, afkomstig uit de denappels van de grove den (Pinus Sylvester) uit het nabijgelegen Bosland, ca. 5,000 ha. groot.

2014: in dezelfde gebouwen te Hechtel wordt jenever en likeur gestookt door Jaak, aangevuld met de productie van advocaten, aperitieven, cocktails en vruchtenwijnen. Jaak heeft gedurende 58 jaar onderzoek gedaan en tal van nieuwe producten op de markt gebracht. Een nieuwe generatie treedt aan.

2015: de onderneming, sinds kort weer De Korhaan geheten, is één van de oudste nog zelfstandig opererende meervoudige distilleerderijen in België.